University Rank Holders

University Rank Holders - December 2017

 • S.No.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • Name

 • Preeti Virmani
 • Arti Bhati
 • Kajal
 • Manisha Nagpal
 • Meetanshi Aggarwal
 • Sakshi Bathla
 • Chanchal
 • Laxmi
 • Sneha Bhasin
 • Surbhi Kalra
 • Puneet Arora
 • Meenakshi Bhati
 • Hariom
 • Vijender Singh
 • Anamika
 • Preeti
 • Anju
 • Vishal Mishra
 • Sanchita Sharma
 • Kritika Madaan
 • Anaya Shukla
 • Meena
 • Amisha Kakkar
 • Komal Kanojia
 • Suparna Sarkar
 • Shiv Kumar Singh
 • Reena
 • Priya
 • Rupal Chauhan
 • Sheetal
 • Tapan Mandal
 • Jyoti Dahiya
 • Madhuri Prajapati
 • Sachin S
 • Shefali Goel
 • Pooja Rani
 • Kajal Bhati
 • Sahil Katyal
 • Ajay
 • Raman Sharma
 • Pooja
 • Ishan Chugh
 • Priyanka Dua
 • Sonal Kalra
 • Mohit Singh
 • Arnold Gowda
 • Sonam Bhatia
 • Renu Nagar
 • Abhijit Chauhan
 • Sakshi Jha
 • Pooja Rani
 • Aditya P. Joshi
 • Nikita Chauhan
 • Kuldeep Choudhary
 • Aabid Khan
 • Shivam Yadav
 • Priyanka Arora
 • Megha
 • Mohit Midha
 • Priyanka Goyal
 • Vikas Sharma
 • Lalman
 • Rahul Kumar
 • Sudhir Tiwari
 • Rohit Arora
 • Ravi Raj
 • Himanshi Yadav
 • Ashna Shukla
 • Preety Poddar
 • Sonu
 • Aryan Sharma
 • Jaya Gupta
 • Anjali Chhabra
 • Mukul Sharma
 • Khushboo
 • Hari Om Pandey
 • Raja Khan
 • Gaurav Sharma
 • Kamal Munjal
 • Tanvi Chauhan
 • Amit Kumar
 • Jyoti Panchal
 • Aman Chutani
 • Saifuddeen
 • Nidhi
 • Sagar Mittal
 • Somyadarshna
 • Sahil Gurwal
 • Arman Goyal
 • Hardeep Malik
 • Sanjana Khera
 • Akash Kalra
 • Course

 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (EE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA [Gen]
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA [Gen]
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (ECE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • B.Tech (ECE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (EE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • B.Tech (ECE)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (ECE)
 • B.Tech (ME)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA [Gen]
 • BBA [Gen]
 • BBA [Gen]
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (CSE)
 • B.Tech (CSE)
 • B.Tech (ECE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (ECE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (ECE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech (EE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • Semester

 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 7
 • 7
 • 3
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 5
 • 7
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 7
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3
 • 5
 • Rank

 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
 • 8
 • 9
 • 10
 • 10
 • 12
 • 12
 • 13
 • 13
 • 14
 • 14
 • 15
 • 15
 • 16
 • 16
 • 16
 • 17
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 22
 • 22
 • 23
 • 24
 • 24
 • 24
 • 24
 • 25
 • 26
 • 26
 • 27
 • 28
 • 28
 • 28
 • 29
 • 30
 • 30
 • 30
 • 32
 • 33
 • 33
 • 34
 • 34
 • 35
 • 35
 • 35
 • 35
 • 36
 • 36
 • 36
 • 37
 • 38
 • 38
 • 38
 • 38
 • 39
 • 39
 • 41
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 45
 • 45
 • 46
 • 46
 • 47
 • 47
 • 47
 • 48
 • 48
 • 49
 • 50
 • 50