University Rank Holders

University Rank Holders - December 2016

 • S.No.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • Student

 • Manisha Nagpal
 • Surbhi Kalra
 • Rashi Chhabra
 • Chanchal
 • Meetanshi Aggarwal
 • Disha Chauhan
 • Preeti Virmani
 • Jaya Gupta
 • Jyoti Badal
 • Yashika Arora
 • Laxmi
 • Meenakshi Bhati
 • Indu
 • Tanu
 • Anamika Pathak
 • Kanupriya
 • Anaya Shukla
 • Komal Kanojia
 • Mohit Midha
 • Vijender Singh
 • Sheetal
 • Puneet Arora
 • Shiv Kumar Singh
 • Madhuri Prajapati
 • Sneha Bhasin
 • Kajal
 • Sahil Katyal
 • Garima Chawla
 • Nidhi Singhal
 • Jyoti Priya Roul
 • Amisha Kakkar
 • Babita Bisht
 • Sakshi Bathla
 • Arti Bhati
 • Preeti
 • Akansha
 • Sunil Mohan Surya
 • Ekta Girdhar
 • Kritika Madan
 • Priya
 • Priyanka Sharma
 • Sanchita Sharma
 • Kuldeep Choudhary
 • Shefali Goel
 • Sachin S
 • Govinda
 • Zeus Bhattacharya
 • Rohit Arora
 • Malik Ummer Farooq
 • Priyanka Dua
 • Pooja
 • Nikita Chauhan
 • Meena
 • Harshita
 • Arnold Gowda
 • Akshay Kumar
 • Richa Khurana
 • Raman Sharma
 • Megha
 • Pooja
 • Kajal Bhati
 • Renu Nagar
 • Mohit Sethi
 • Priyanka Goyal
 • Jaya Rajpoot
 • Sakinder lal
 • Reena
 • Aditya Prakash Joshi
 • Jitesh Gupta
 • Kamal Munjal
 • Jyoti Gupta
 • Hariom
 • Superna Sarkar
 • Shobha
 • Abhijit Chauhan
 • Shourya Nagar
 • Khushboo
 • Tanvi Chauhan
 • Megha
 • Mukul Sharma
 • Shalu
 • Rupal Chauhan
 • Vishal Mishra
 • Sanjay Yadav
 • Sudhir Tiwari
 • Mohit Singh
 • Nidhi
 • Nisha Chauhan
 • Arti
 • Prashant Gaur
 • Raja Khan
 • Anju
 • Aabid Khan
 • Priyanka
 • Ruby
 • Ashish Kr Singh
 • Devsmita Mallick
 • Course

 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (ECE)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (General)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (ECE)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (ECE)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (Civil)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (IIFSB)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (ME)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (ECE)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (EE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (General)
 • BBA (General)
 • BBA (II-FS&B)
 • B.Tech. (CSE)
 • B.Tech. (ME)
 • BBA (General)
 • B.Tech. (CSE)
 • BBA (II-FS&B)
 • BBA (II-FS&B)
 • Semester

 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
 • 3
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 5
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
 • 7
 • 5
 • 1
 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
 • 7
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 3
 • 7
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
 • 5
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • 3
 • 7
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 5
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • University Rank

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 9
 • 9
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 11
 • 11
 • 11
 • 13
 • 13
 • 14
 • 14
 • 14
 • 15
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 17
 • 17
 • 18
 • 18
 • 18
 • 19
 • 19
 • 19
 • 19
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 22
 • 22
 • 23
 • 24
 • 24
 • 24
 • 25
 • 25
 • 26
 • 27
 • 27
 • 29
 • 31
 • 31
 • 31
 • 32
 • 32
 • 34
 • 34
 • 36
 • 36
 • 36
 • 36
 • 36
 • 37
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 42
 • 44
 • 45
 • 45
 • 48
 • 48
 • 49
 • 50
 • 50